Coaching a Vic

Coaching al centre de salut i psicologia de Psigma Vic.

Coaching per a conduir la teva vida

Cerques un canvi personal o una guia per a reorientar-te professionalment?

El coaching t’ajudarà a aconseguir els teus reptes amb menys temps. Créixer, madurar i avançar en la vida són reptes que poden situar-nos en moments de dubte i crisi. Identificar els nostres objectius i adquirir confiança per a aconseguir-los implica un procés complex de reflexió i anàlisi davant el qual ens podem sentir desorientats.

A Psigma Vic abordem el coaching amb una metodologia contrastada i amb professionals amb una dilatada carrera professional. El coaching és un procés d’aprenentatge, transformació i autoconeixement pensat per a afrontar canvis, gestionar crisis i aconseguir reptes, ja sigui en l’àmbit personal com a professional.

Com saber si necessites l’ajuda d’un coach?

Aquestes preguntes poden ajudar-te a decidir si necessites involucrar-te en un procés de coaching:

 • Et resulta difícil prendre decisions?
 • Et sents insatisfet/a en sentit general o amb algun aspecte concret de la teva vida personal i/o professional i creus que podries millorar?
 • Tens problemes per a aconseguir les teves metes, ja sigui en l’àmbit personal o professional?
 • Sovint deixes els teus projectes inconclusos?
 • Necessites suport per a prendre decisions importants que impliquen noves oportunitats?
 • Et sents estancat/a o tens alguna por que t’impedeix continuar endavant?
 • Vols millorar la teva productivitat i sentir que lideres la teva vida?

Si la resposta a algunes d’aquestes preguntes és afirmativa, un coach podrà ajudar-te a transformar les teves metes en realitats.

Què és el coaching?

El Coaching o entrenament personalitzat és el procés mitjançant el qual un coach o entrenador personal porta al seu client des de l’estat present a l’estat desitjat.
El procés de Coaching ens permet incrementar el nostre nivell de consciència sobre la situació actual, ens ajuda a definir què és el que volem aconseguir i ens posa en marxa per a fer els passos necessaris fins a aconseguir-lo.

El coach encoratja, acompanya, motiva i mobilitza al seu client i l’ajuda a trobar les seves pròpies respostes i solucions, a reorganitzar les seves metes, redefinir les seves prioritats i treure-li el màxim partit a les seves habilitats.

Què no és el coaching?

 • No és psicoteràpia, ja que el coaching no està dirigit a tractar problemes psicològics i patologies, sinó que es focalitza en els estats desitjables per a promoure un canvi. Encara que el coachee pot presentar unes certes resistències, es pressuposa que té un bon equilibri psicològic.
 • No és orientació, ja que el coach no ofereix consells ni adquireix un paper directiu en la relació, més aviat fomenta la reflexió i la decisió personal des d’una relació simètrica.
 • No és formació, ja que aquesta s’enfoca fonamentalment a transmetre sabers, mentre que el coaching se centra en com aprofitar les habilitats i desenvolupar-les al màxim en un context pràctic.
 • No és filosofia, ja que encara que el coaching pot asseure les seves arrels en diversos principis o corrents filosòfics, té un caràcter eminentment pràctic, està dirigit al canvi i fomenta la pro-activitat en tot moment.
 • No és un art, ja que encara que és cert que el procés de coaching es basa en la comunicació i la interacció entre el coach i el coachee, és necessari tenir una formació professional per a ajudar la persona a determinar i aconseguir els seus objectius.

Què és un coach i què fa?

Literalment, la paraula “coach” significa “entrenador”, ja que un dels seus objectius fonamentals és motivar a la persona a aconseguir les seves metes i proporcionar-li les eines que necessita per a aconseguir-ho. El coach no és un “solucionador de problemes”, és un professional que ajuda a trobar la solució, a albirar el camí i a trobar el com.

Un coach és un professional que facilita el desenvolupament personal i promou canvis profunds i estables al llarg del temps. Fa costat a la persona perquè trobi la felicitat, la satisfacció i/o l’èxit, ajudant-lo a explorar les seves diferents opcions i a traçar-se un camí.
Per a aconseguir-ho no sols ha de tenir excel·lents habilitats comunicatives, sinó que també ha de ser capaç de generar confiança i convertir-se en un punt de suport per a la persona.

El coach ha de ser comprensiu i empàtic però alhora ha de ser capaç d’empènyer contínuament els límits de la persona perquè surti de la seva zona de confort i abast les seves metes.

Quin és el nostre mètode de coaching?

En el nostre mètode integrem eines pròpies del Coaching amb les d’altres disciplines complementàries, que aconsegueixen que aquesta valuosa eina sigui encara més potent.
El nostre mètode està constituït per: Exercicis propis del coaching, el diàleg socràtic i utilitzem quan hi ha algun bloqueig emocional eines com el PNL.

Els coach de Psigma Vic a més de tenir experiència en Coaching professional i personal disposen d’una contrastada experiència en responsabilitats directives, gestió del talent, habilitats directives, mentoring, consultoria i assessorament d’empreses.

Com es desenvolupa una sessió de coaching?

Cada sessió de coaching és diferent, ja que cada persona ha de seguir un camí diferent per a aconseguir les seves metes. No obstant això, existeix un aspecte comú a totes les sessions de coaching: es tracta d’una conversa estructurada a través de la qual el coach ens ajudarà a definir els nostres objectius i la millor via per a aconseguir-los.

Primera fase: El coach sol recopilar informació, per a això ha d’indagar en el sistema de valors i creences de la persona, els seus somnis i metes, així com les situacions que més el preocupen i que li motiven a canviar.

Segona fase: Es determinen de comú acord els objectius a aconseguir a través del procés de coaching. És una fase en la qual s’anivellen les expectatives de la persona i se li explica què pot esperar de la relació. A continuació, es defineixen les metes personals a aconseguir.

Tercera fase: El coach analitza les variables que bloquegen a la persona i l’ajuda a comprendre l’influx que aquestes exerceixen sobre el seu comportament. Es tracta d’un procés de cerca de tots aquests hàbits i creences que es converteixen en una barrera per a aconseguir els nostres objectius.

Quarta fase: S’estableix el pla d’acció, que inclou les tasques necessàries per a aconseguir els diferents objectius. Finalment, se li dóna seguiment al desenvolupament d’aquest pla d’acció i s’avaluen els resultats.

No obstant això, en una sessió de coaching no sols es dialoga, en moltes ocasions és necessari posar en pràctica diferents tècniques que poden ajudar-nos a descobrir les nostres creences limitants o a generar idees per a solucionar un problema.

A més, en totes les sessions de coaching no s’aborden els mateixos temes. El més usual és que una vegada que s’hagin definit els objectius, es dediquin diverses sessions a cadascun d’ells. A l’inici es realitzen sessions setmanalment, però a mesura que passa el temps, es van espaiant per a propiciar la llibertat i autonomia de la persona.

Quins tipus de serveis de coaching oferim?

A Psigma Vic oferim els següents serveis de coaching: Coaching per a executius, coaching per a comandaments intermedis, coaching per a autònoms, coaching per a emprenedors, coaching per a universitaris, coaching per a docents i coaching per a persones a la recerca d’ocupació.

Coaching executiu: A Psigma ajudem els executius a avançar en la seva carrera professional. Gaudir del seu treball equilibrant la seva vida professional i personal. Augmentar la seva capacitat de lideratge. Adaptar-se als canvis en l’empresa o a una nova posició. Aprofitar al màxim les seves potencialitats. Gestionar el seu temps de manera eficaç. Ampliar les seves habilitats de comunicació. Desenvolupar la seva intel·ligència emocional. Refinar les seves habilitats gerencials i estil administratiu.

Coaching per a comandaments intermedis: A nivell empresarial amb el coaching podem aconseguir millorar el clima laboral i la motivació. Augmentar l’eficàcia del treball en equip, creant un clima de col·laboració i definint els rols de cada integrant. Aclarir la missió, el propòsit i els valors de l’empresa. Aconseguir grans objectius. Ajudar en l’adaptació als canvis. Augmentar la productivitat.

Coaching per a emprenedors i autònoms: A Psigma Vic disposem d’un servei de coaching específic per a autònoms i emprenedors mitjançant el qual podem aconseguir planejar la transició des d’una ocupació al teu propi negoci. Detectar errors. Millorar l’eficiència analitzant què es pot fer millor i més fàcilment. Augmentar els teus clients i els teus ingressos. Desenvolupar la creativitat per a trobar solucions als problemes. Gestionar millor el temps. Millorar la productivitat personal. Planificar una estratègia per a aconseguir la llibertat financera. Equilibrar la vida personal i professional. Ampliar la nostra visió i portar el negoci o l’empresa a un nivell més alt.

Coaching per a docents: El coaching dota als educadors i formadors d’eines personals i professionals per al desenvolupament del seu lideratge personal i professional.
El coaching educatiu no tracta d’ensenyar, sinó, a generar les condicions necessàries per a aprendre i créixer. La pràctica d’un professor no n’hi ha prou amb simplement ensenyar, ja que exigeix molt més que transferir coneixements. Amb el pas del temps, els alumnes tindran més capacitat d’acte aprenentatge i per tant, el professional docent ha de reinventar-se per a no ser simplement un mer transmissor. En aquest sentit, el coaching educatiu, té una gran importància per a potencial capacitats i aptituds.

Coaching per a estudiants universitaris: El coaching pot resultar útil en els estudis universitaris per a augmentar la concentració i la capacitat d’atenció. Millorar la motivació. Desenvolupar la constància. Trobar la forma més eficient d’estudiar. Gestionar el temps. Manejar l’ansietat davant els exàmens i augmentar la confiança. Planificar el futur i triar la carrera professional.

Coaching per a persones en recerca d’ocupació: El coaching, entès com un servei d’acompanyament personal per a ajudar a identificar, fixar i a aconseguir amb èxit objectius personals i professionals, s’està convertint en una excel·lent eina al servei de l’ocupabilitat. Es converteix així en un excel·lent trampolí que impulsa a assumir el protagonisme en el procés de cerca d’ocupació, fent que la persona se senti capaç de construir el futur que desitja.

Coaching personal: A nivell personal un coach pot ajudar-nos a prendre consciència de la nostra situació actual. Equilibrar les diferents àrees de la nostra vida. Prendre decisions vitals. Aconseguir els nostres objectius. Fer canvis significatius en la nostra vida. Gestionar millor el temps. Eliminar la postergació. Millorar les nostres relacions. Canviar aspectes del nostre comportament que no ens satisfan. Abandonar l’acte-sabotatge. Descobrir els nostres valors i el sentit últim dels nostres actes. Millorar el nostre rendiment professional. Trobar el sentit i el propòsit de la nostra vida. Millorar la nostra relació amb els diners i crear prosperitat. Treure a la llum el millor de nosaltres mateixos.

Juntament amb el servei de coaching oferim també serveis de mentoring:

Mentoratge en habilitats directives: El mentoring és un procés d’ensenyament en l’àmbit professional, una modalitat de capacitació en la qual intervé una persona amb més experiència i coneixements, que assumeix el rol de mentor, i una altra persona que rebrà aquesta formació per a ampliar les seves habilitats, el mentorat. El mentoring en habilitats directives ajudar a l’autoreflexió i autoavaluació professional, establiments de noves metodologies de treball, desenvolupament del lideratge del equip, millora de l’estratègia de creixement individual i de l’equip, potenciar la comunicació 360º, presa de decisions, a la promoció dins l’empresa, millora de la gestió del temps i conciliació, desenvolupament d’habilitats de negociació i gestió del conflicte,…

Mentoratge per millorar l’empleabilitat: L’empleabilitat és el conjunt de les capacitats i els talents que fan que una persona estigui en condicions d’aconseguir i mantenir un treball, allò que li permet créixer i desenvolupar-se en l’àmbit laboral. Podríem dir que l’empleabilitat és el potencial d’una persona. Gràcies a la seva empleabilitat una persona té més o menys possibilitats per ser contractat per una empresa. Algunes competències per millorar l’empleabilitat són adaptabilitat, flexibilitat, resiliència, iniciativa, autonomia, intel·ligència emocional, lideratge, autogestió del temps, …

Com ho fem?

Posem a la teva disposició sessions de coaching a Vic en modalitat presencial i en línia. Ens adaptem a tu per a garantir-te la màxima flexibilitat.

Tant en una modalitat com en una altra, tindràs la màxima confidencialitat i podràs comptar amb exercicis pràctics i eines molt útils que et permetran aconseguir els teus objectius. Pots triar la modalitat que et resulti més convenient.
La durada del procés, d’entre dos i tres mesos (5-12 sessions, amb una mitjana de 7), va lligada a la mena d’objectius/canvis que es marca el client. És recomanable que les 3 primeres sessions siguin cada 7-10 dies com a màxim. A partir de la quarta sessió, i sempre de mutu acord, es poden realitzar cada 2-3 setmanes perquè s’haurà adquirit autonomia suficient sobre la metodologia i/o es pot necessitar més temps d’execució per al pla d’acció. Les sessions de coaching són presencials en les dependències de Psigma a Vic, però també es poden realitzar en la modalitat en línia.

Tarifes i preus per al coaching: El preu de les sessions de coaching és de 75 euros per sessió. Excepte en les sessions de coaching per a universitaris i persones a la recerca d’ocupació és 60 euros per sessió.

Sol·licita una entrevista informativa gratuïta: Rep l’ajuda experta que necessites, explorarem quines àrees de la teva vida pots millorar i comença ja a transformar la teva vida. Demana la teva primera entrevista gratuïta, sense cost i sense compromís i coneix com treballem personalment.

Contacte

Formulari de contacte

Fes-nos una consulta i et responem

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: Responsable: Roger Puigdecanet Riubugent. Finalitat: Comunicacions relacionades amb els serveis sol·licitats. Legitimació: Execució de la sol·licitud. Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional. Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en POLÍTICA PRIVACITAT

×

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Psigma